Logo De Zalige Zalm

Privacy en uw kerkblad

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. In grote lijnen betekent dit dat er extra zorgvuldigheid geboden is bij het omgaan met persoonsgegevens.

Op landelijk niveau bieden de verschillende kerkgenootschappen handreikingen en protocollen voor hun leden. Zie hiervoor:

Privacy in het kort

De algemene stelregel is dat publicatie van persoonsgegevens alleen is toegestaan als de betrokkene er zelf toestemming voor heeft gegeven, of de gegevens bewust zelf openbaar heeft gemaakt. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld een e-mailadres, telefoonnummer of adres, maar ook informatie over iemands gezondheidssituatie.

Praktische tips voor kerk- en parochiebladen

 • Bij protestantse gemeentes beslist de kerkenraad over de omgang met persoonlijke gegevens en de opstelling van een privacystatement.
  – Model privacystatement Protestantse Kerk
  Publiceer deze regeling op de website en verwijs er naar in het kerkblad.
 • Stel een redactiestatuut op waarin u aangeeft hoe u in uw blad en op de website omgaat met persoonlijke gegevens en waar men bezwaar kan maken als men van mening is dat hun privacy geschonden wordt.  Publiceer het redactiestatuut op de website en verwijs er naar in het kerkblad/parochieblad.
  – Model redactiestatuut kerkblad
  – Model redactiestatuut parochieblad
 • In kerkbladen, nieuwsbrieven of zondagsbrieven wordt naast ‘openbare’ informatie ook persoonlijke informatie van de leden gedeeld. Denk aan lief en leed en verjaardagen, maar ook (portret)foto’s en contactgegevens. In alle gevallen geldt: zorg ervoor dat u schriftelijke (bijvoorbeeld via de e-mail) toestemming heeft van de betrokkene om deze gegevens te publiceren. Geef mensen ook de mogelijkheid om ‘nee’ te zeggen. Dit geldt niet alleen voor publicaties op de website, maar ook voor de papieren communicatiemiddelen.
 • Maakt u foto’s van vieringen, bijeenkomsten of activiteiten en wilt u deze publiceren op de website of in het kerk/parochieblad? Zorg dan dat u de toestemming hebt van degenen die herkenbaar in beeld zijn gebracht op deze foto. Voor foto’s van kinderen (<16 jaar) geldt dat u vooraf schriftelijke toestemming van de ouders dient te hebben.
 • Het delen van lief-en-leedinformatie is een belangrijk onderdeel van kerkelijke gemeenschapszin; aandacht voor elkaar is zeker in de kerk belangrijk! Een mogelijkheid om dit binnen de nieuwe regels te doen is bijvoorbeeld: “Uw gebed wordt gevraagd voor mevrouw Thomassen. Als u haar een (beterschaps)kaart of wens wilt sturen, stuurt u het dan naar het secretariaat van de kerk, dan zorgen wij dat het bij haar terecht komt.”
 • Maak van te voren duidelijk waarvoor u toestemming vraagt. Wordt er toestemming gevraagd voor publicatie uitsluitend voor het gedrukte kerkblad of ook voor publicatie van het kerkblad op de website?
 • U kunt ervoor kiezen om het kerkblad op de website achter een login te zetten zodat alleen leden het kunnen lezen die geregistreerd staan.
 • Als u het kerkblad op het openbare deel van de website plaatst dan kunt u, indien nodig, een aangepaste versie plaatsen. Dus als mensen wel toestemming geven voor publicatie in het kerkblad/parochieblad maar niet voor publicatie op de website.

Laatst bijgewerkt op 27 februari 2020