Sipke Draisma

Sipke Draisma (1957) onderhoudt als senior communicatieadviseur nauw contact met de kerken die bij ons aankloppen met vragen omtrent hun communicatie. Hij verzorgt communicatietrainingen en presentaties, desgewenst in het Fries. Daarnaast is hij de auteur van diverse inhoudelijke keuzepagina’s die exclusief gemaakt worden voor de bladen die deelnemen aan parochiemagaZIN en kerkmagaZIN.

Sipke Draisma is theoloog en lekendominicaan. Hij werkte 11 jaar bij de KRO-radio en vervolgens 18 jaar als pastoraal werker in het bisdom Groningen-Leeuwarden in de parochies van Workum, Makkum en Wittmarsum en Harlingen, Franeker, Dronryp, St. Annaparochie, Terschelling en Vlieland. Van 2013 tot oktober 2017 was hij daarnaast deeltijd werkzaam als hoofd communicatie van hetzelfde bisdom.

sipke@dezaligezalm.nl | 0570-617419 of 06-83903676

Sipke Draisma