Kerkbladendokters

Heeft u een specifieke vraag over uw kerkblad, die u graag met een deskundige wilt bespreken, dan kunt u op consult bij de kerkbladendokter. In de Week van het Kerkblad houden de kerkbladendokters dagelijks spreekuur. Het consult verloopt via een Zoom/videoverbinding en duurt maximaal 20 minuten.

U kunt zich alleen of met uw mederedacteuren inschrijven op een vast tijdstip. Stuur van tevoren uw kerkblad toe, digitaal of per post, en geef daarbij aan welke vragen u heeft voor de kerkbladendokter. Op die manier kunt u het consult optimaal benutten.
Aan het consult zijn geen kosten verbonden.

Inschrijven voor een consult kan tot uiterlijk woensdag 7 april!

Voorbereiding consult

Stuur uw kerkblad:
per e-mail naar: weekvanhetkerkblad@dezaligezalm.nl of
per post naar De Zalige Zalm, t.a.v. de kerkbladendokters, Smedenstraat 248, 7411 RC Deventer.
Vermeld altijd uw naam, e-mailadres en uw specifieke vragen. U krijgt een dag van tevoren de naam van de kerkbladendokter en de zoomlink toegestuurd.