Logo De Zalige Zalm

Persbericht in kerkbladen

Kerken die hun blad maken met De Zalige Zalm kunnen zonder meerkosten gebruik maken van de persberichtservice. Deze service omvat een verzameling persberichten van kerkgerelateerde organisaties die redacties naar eigen keuze kunnen plaatsen in hun kerkblad. De teksten en afbeeldingen van deze berichten staan klaar in de portal waarin de redacties hun eigen bladen maken. Deze service is een aanvulling op het bestaande eigen aanbod van de Zalige Zalm, zoals de redactionele artikelen en afbeeldingen (zoals een kinderpagina, Bijbelsrecept, puzzel, boekenpagina enz.) waar redacties vrij uit kunnen putten.

Platform voor kerkbladberichten

De persberichtservice van De Zalige Zalm is enerzijds een service aan de kerkbladredacties en anderzijds een platform waar organisaties en instellingen nieuwsberichten kunnen aanbieden aan kerkbladredacties.

Spelregels persbericht aanbieden

Wilt u een persbericht aanbieden aan redacties van kerk- en parochiebladen, dan zijn dit de spelregels:

Algemeen
1. De aangeboden berichten dienen een ideëel doel; het zijn geen advertenties en ze zijn niet gericht op directe geldwerving*;
2. De aangeboden berichten zijn gerelateerd aan kerk of geloof;
3. Bij twijfel over het voldoen aan deze voorwaarden beslist De Zalige Zalm of het bericht wordt toegevoegd aan de persberichtservice.

Kosten
4. Administratie- en verwerkingskosten bedragen € 25,- incl btw per aangeboden bericht.

Aanleveren
5. Teksten worden aangeleverd in Wordformaat; maximale omvang: 350 woorden;
6. Afbeeldingen worden aangeleverd in jpg- of png-formaat, op voldoende resolutie voor drukwerk;
7. Aanleveren kan per e-mail: persberichtservice@dezaligezalm.nl.

Tijdsduur
8. Berichten worden maximaal 3 maanden lang in de persberichtservice opgenomen.

Promotie
9. De Zalige Zalm plaatst de berichten in een speciaal daarvoor gereserveerde map in de online portal waar de redacties hun bladen maken;
10. De Zalige Zalm plaatst op de homepage van deze portal een aankondiging zodra er een nieuwsbericht wordt toegevoegd aan de persberichtservice.

* Wilt u advertenties en geldwervingsacties onder de aandacht brengen, dan kunt u gebruikmaken van onze advertentieservice.

Wilt u weten hoe u uw kerkblad kunt maken bij De Zalige Zalm? Klik dan hier.