Logo De Zalige Zalm

Duurzaamheid

Bij De Zalige Zalm is alles erop gericht om zo duurzaam mogelijk te ondernemen. We streven ernaar om zo min mogelijk grondstoffen te verbruiken en zoveel mogelijk waarde toe te voegen voor de samenleving. Dit streven komt tot uitdrukking in veel organisatiefactoren van De Zalige Zalm.

Personeel

Binnen onze team werken (ook) medewerkers waarbij sprake is van re-integratie en een zekere mate van blijvende arbeidsongeschiktheid. Wij vinden hun inzet van groot belang en wij zorgen voor passende arbeidsomstandigheden.

Leerbedrijf

Wij zijn een erkend en gecertificeerd leerbedrijf. Binnen onze onderneming is er plaats voor leerlingen in opleiding. Hierover hebben wij doorlopend contact met een MBO-instituut uit de regio.

Energie

Onze werkplek aan de Smedenstraat in Deventer wordt verwarmd met een warmtepomp. De stroom die we gebruiken is 100% groen.

Triodos bank

Met ingang van 2020 zal al ons betaalverkeer via onze nieuwe rekeningen bij de Triodos Bank lopen, een bank die zich ten doel stelt om duurzaam, ethisch en transparant te bankieren.

Oikocredit

Wij investeren in Oikocredit en verstrekken op die manier microfinancieringen aan lokale ondernemers in ontwikkelingslanden, die daarmee een toekomst voor hun familie kunnen opbouwen.

Lokale omgeving

Wij ondersteunen lokale initiatieven, zowel op financieel gebied als met onze expertise en dienstverlening. We sponsoren bijvoorbeeld De School van Vrede in Deventer, een huiswerkbegeleidingsproject van Sant’Egidio. Daarnaast hebben we op verschillende manieren een bijdrage geleverd aan het musicalproject ‘De karavaan van Mozes’ van de Heilige Lebuinusparochie in Deventer.

Duurzaamheid bij onze partners

Drukkerij

Onze hoofddrukker is Veldhuis Media in Raalte. 95% van alle kerk- en parochiebladen die wij uitgeven wordt door deze drukker verzorgd. Veldhuis Media heeft duurzaamheid hoog in het vaandel en schrijft in haar MVO-document (MVO = maatschappelijk verantwoord ondernemen) onder andere:

 • “We zijn FSC-gecertificeerd, dat houdt in dat we papier gebruiken waarvan de herkomst m.b.t. bosbouw gecontroleerd is.
 • We gebruiken inkten welke plantaardige oliën bevatten. Er worden geen minerale oliën door ons gebruikt hetgeen het milieu ontlast.
 • Onze CTP-installatie is “chemie-vrij”. Er worden daardoor geen schadelijke stoffen geloosd op het oppervlakte water.
 • Wij kopen uitsluitend groene stroom. Met een jaarverbruik van 800.000 Kwh per jaar, welke dus uitsluitend “Groen” wordt opgewekt leveren we daar een enorme bijdrage aan het milieu.
 • Door ons gecertificeerde ISO-systeem en hoge automatiseringsgraad op de drukpersen voorkomen we verspillingen in grondstoffen. Met name inricht-inschiet is zo tot een minimum beperkt.
 • Alcoholvrije productie op onze offsetpersen.
 • Al ons papierafval wordt afzonderlijk ingezameld en geheel ter recycling aangeboden aan de papierindustrie. Er komt dan ook geen afval van onze grondstof in het milieu terecht.
 • Aluminium offsetplaten worden 100% gerecycled.
 • Middels de “Kring Duurzaamheid KVGO” monitoren we jaarlijks de verbeteringen op het gebied van verspillingen en uitstoot. Jaarlijks vullen wij daarvoor de “Milieubarometer” in waarna de analyses gemaakt worden. (www.milieubarometer.nl)
 • Papierindustrie levert 30% meer bosbouw op; zonder papierindustrie zou er werkelijk 30% minder bossen zijn.”
 • Biobased sealfolie 

De kerk- en parochiebladen die per post verstuurd worden, worden verpakt in Biobased sealfolie. Deze folie is 100% recyclebaar en is gemaakt uit suikerriet. Zo leveren we een positieve bijdrage aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en kan de vraag naar fossiele grondstoffen verminderen. Immers: Geen CO2-uitstoot bij het maken van de folie, 100% recyclebaar en gemaakt uit een gewas (suikerriet). De folie moet gedeponeerd worden bij het plastic afval, want bij de juiste afvalscheiding kan deze volledig worden hergebruikt. “Met deze BioBased folie behalen we de grootste milieuwinst in vergelijk met alle andere opties.” (Deze stelling wordt ondersteund door het Kenniscentrum Duurzaam Verpakken)

Meer informatie over het milieubeleid van drukkerij Veldhuis: https://www.veldhuismedia.nl/milieuvriendelijk.aspx

Transport

De kerk- en parochiebladen die wij uitgeven worden bij de kerken bezorgd door DHL. DHL heeft duurzaamheid als topprioriteit. Doelstelling van DHL is om in 2050 geheel emissievrij te transporteren. Alle informatie daarover vindt u hier: DHL millieubewust bezorgen.

Postbezorging

Voor de postbezorging van de kerkbladen en parochiebladen die wij uitgeven werken we samen met Sandd en Postnl.

Dit is wat beide bedrijven doen op het gebied van maatschappelijk ondernemen:

Sandd: https://www.sandd.nl/wie-zijn-wij/mvo/

PostNl: https://www.postnl.nl/over-postnl/over-ons/mvo/