BAKKIE TROOST

De corona-crisis daagt de kerken uit om nieuwe passende manieren te vinden voor vertrouwde tradities. In de kerk- en parochiebladen die wij als Zalige Zalm samen met kerken uitgeven lezen we hoezeer voorgangers en vrijwilligers zoeken naar dat wat wél kan.

Wat kan wél?

Een mooi voorbeeld lezen we in Clara, het parochieblad van de Franciscus en Clara parochie in Twello, Loenen, Vaassen en omstreken. Het betreft de Allerzielenviering. Op 2 november, Allerzielen, staan katholieken stil bij de overledenen. Vaak worden de graven bezocht of komt men samen op de plek waar de as van een geliefde overledene is uitgestrooid of wordt bewaard.

Tijdens speciale vieringen in de kerken worden de namen genoemd van parochianen die het afgelopen jaar overleden zijn. Of en hoe die vieringen dit jaar kunnen plaatsvinden is nog niet duidelijk.


Eenvoudig nabij

Deze parochie biedt rond Allerzielen op de verschillende begraafplaatsen aan bezoekers een ‘Bakkie Troost’ en de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Een mooie manier om als kerk persoonlijk aandacht te hebben voor de overledenen en hun naasten, ook voor mensen die gewoonlijk niet in de kerk komen.   

Een kopje koffie en een luisterend oor. Dit initiatief laat zien dat je als kerk op een eenvoudige manier nabij kunt zijn.