TROOSTENDE TAAL

Het kerkblad is nu, meer dan ooit, een belangrijk middel van verbondenheid tussen de kerken en de gelovigen. Het is een tastbaar teken van medeleven van de kerk, iets dat je letterlijk beet kunt pakken. Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat.  Zeker nu, in deze crisistijd, delen we die graag met u.

HOUVAST EN BEMOEDIGING

‘Hoe hou je jezelf staande in moeilijke tijden? Welke woorden troosten en geven de kracht om door te gaan?’ Daarmee begint het artikel ‘Troostende taal’ in het parochieblad Tussentijds van Katholiek Utrecht. Het is een inspirerend stuk over de kracht van taal en muziek.

Fons Mathot

Aan het woord zijn twee zorgprofessionals, een huisarts in ruste en een geestelijk verzorger. Zij vertellen welke religieuze teksten hen op de been houden als het moeilijk is. Wat zo aanspreekt in dit artikel zijn de persoonlijke verhalen die ons een blik gunnen in de gedachtegang van iemand anders. Nu we in deze tijd op zoek zijn naar houvast, troost en bemoediging is het fijn te lezen wat iemand anders daarbij helpt.

IN MANUS TUAS, DOMINE

Oud-huisarts Fons Mathot vertelt over een Gregoriaans antifoon: In manus tuas, Dominine commendo spiritum meum; in uw handen, Heer beveel ik mijn geest. Met zijn persoonlijke verhaal legt hij een prachtige verbinding naar de huidige tijd waarin het corona virus angst aanjaagt en we vertrouwen, overgave en discipline nodig hebben. “Je hoeft het niet alleen op te knappen, we staan in de palm van Gods hand geschreven”.

Beluister een muziekfragment van In manus tuas, door de QRcode te scannen

AANRADER

Myriam Braakhuis, professioneel trooster als geestelijk verzorger bij het Leger des Heils, beschrijft welke teksten zij zelf als troostend ervaart. Zoals zij haar cliënten herkenning en steun biedt, biedt dit artikel dat ook aan de lezers.

De mooie opmaak van dit drie pagina’s tellende interview past goed bij de prachtige inhoud. Sprekende portretten maken het plaatje compleet. De bijbehorende liedteksten zijn in duidelijke vakverdeling erbij geplaatst, waardoor dit artikel een aanrader is voor het oog (en het oor)!