BEELDEN VAN HOOP

Kerken worden vandaag de dag gedwongen op andere wijzen vorm te geven aan het gemeenschapsleven.  In de kerkbladen die wij uitgeven zien wij mooie voorbeelden van die andersoortige ontmoetingen. Deze pareltjes willen we graag met u delen. Dit keer vestigen we de blik op ‘Beelden van hoop’ uit het kerkblad ‘Klankbord’ van de protestantse gemeente Winsum-Halfambt in het noorden van de provincie Groningen. 

MOGELIJKHEDEN OM HET VOL TE HOUDEN

Predikant ds. Ruth Renooij schrijft in haar column over hoe het coronavirus ons gevoel van veiligheid aantast. We worden geconfronteerd met onze kwetsbaarheid. De predikant schrijft dat de beelden van hoop haar in de week voor Pasen werden toegestuurd door leden van de gemeenschap. ‘Want in ieder van ons is die Geest werkzaam op zoek naar mogelijkheden om het vol te houden, hoop te houden. Hoop die wordt gevoed door de boodschap van Pasen.’ Ds. Renooij schrijft dat ze in het kerkblad die beelden van hoop  wil delen. ‘Hoop gevoed door een God die onze pijn en ons verdriet deelt.’ We zien afbeeldingen van landschappen afgewisseld met teksten van gedichten, gebeden en Bijbelteksten in rustige kleurkaders, die de lezer een hart onder de riem steken. De pagina’s nodigen uit tot bezinning en doen precies wat ze beogen: uitzicht bieden in onrustige tijden.

GEBELD MET…

Elders in het blad ontdekken we nog een ander mooi voorbeeld van hoe een kerkblad verbindend kan zijn in deze coronatijd. In de rubriek ‘Gebeld met…’ lezen we dat redacteur Bert de Vries contact legde met onder meer een ic-verpleegkundige, een leerkracht, een sportschoolhouder en een hoogbejaard gemeentelid over hoe zij deze crisistijd beleven. Drie bladzijden heeft de redactie voor deze rubriek ingeruimd en de verhalen lezen als een trein. Juist in zo’n rubriek wordt de impact duidelijk die het virus op het leven van mensen heeft, zowel beroepsmatig als in het persoonlijk leven.   

De rubrieken ‘Beelden van hoop’ en ‘Gebeld met…’ zijn mooie voorbeelden van hoe predikanten en redacties oog hebben voor de mogelijkheden van het kerkblad om verbinding te leggen tussen gemeenteleden, hoop te bieden en troost te geven, in deze tijd waarin de vertrouwde kerkgang niet mogelijk is.