Een pareltje in crisistijd

Het kerkblad is nu, meer dan ooit, een belangrijk middel van verbondenheid tussen de kerken en de gelovigen. Het is een tastbaar teken van medeleven van de kerk, iets dat je letterlijk beet kunt pakken. Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat.  Zeker nu, in deze crisistijd, delen we die graag met u.

Crisis of Kans

Dominee Alle Jonkman sluit de ogen niet voor de realiteit. Met zijn bijdrage ‘Crisis of kans’ opent hij het kerkblad ‘Kerkvenster’ van de protestantse gemeente Zevenaar. In deze column staat het coronavirus centraal. Hij slaagt erin om in zijn bijdrage een brug te slaan tussen datgene wat er in de wereld speelt en onze christelijke traditie, tussen samenleving en kerk. En doordat deze bijdrage voor in het kerkblad staat, kleurt dat waarschijnlijk ook de manier waarop de lezer de rest van het blad leest.

Dominee Jonkman beschrijft hoe hij zelf worstelt met de gevolgen van de crisis – thuiswerkend met twee kinderen om zich heen – en hij vraagt zich van daaruit af wat het voor anderen betekent.

Hij ziet gelukkig ook lichtpunten – de crisis biedt ook kansen. Hij waakt er echter voor om te snel voorbij te gaan aan het verdriet en de pijn van velen.

“Het is alsof je Pasen viert maar even vergeet
dat het eerst Goede Vrijdag is geweest”

Hij eindigt zijn column met een pleidooi om juist nu te laten zien wat kerk-zijn betekent:  leven in verbondenheid met elkaar, en te leven uit vertrouwen.

Kortom: een evenwichtig verhaal, met een realistische kijk en een voorzichtig optimisme. Een pareltje in crisistijd!

 

Klik op de afbeelding om het artikel te lezen