Nieuw: Tabloid!

Speciale gelegenheden onder de aandacht brengen bij uw parochianen of gemeenteleden? Kleine of grote oplages, wij hebben de mogelijkheden om de juiste krant voor u te drukken.

Een vraag van de Sint-Bonifatiusparochie in Almere was de aanleiding voor de ontwikkeling van dit nieuwe product.
Dat er in de huidige tijd van kerkelijke krimp in de katholieke geloofsgemeenschap een nieuwe kerk gebouwd wordt is op zich al bijzonder. Voor deze unieke gebeurtenis brachten ze in Almere een krant uit, om iedereen te informeren over de voortgang van de bouw en om fondsen te werven.

Binnenkort beschikbaar

In de krantenwereld zijn de dagbladformaten inmiddels veelal ingeruild voor kranten op tabloidformaat. Het formaat van deze krant is kleiner, namelijk A3-formaat. Hierdoor zijn tabloidkranten gemakkelijker vast te houden, te lezen en mee te nemen.

Binnenkort zal het maken van een tabloid voor alle klanten beschikbaar zijn in het online opmaakprogramma van De Zalige Zalm. Een mooi product om extra aandacht te geven aan een bijzondere gelegenheid. U kunt de tabloid bijvoorbeeld inzetten als jubileumkrant of als ‘diaconaal journaal’.