De kracht van het verhaal

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de redacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u.

Als we in de kerk ergens mee vertrouwd zijn, dan is het met het vertellen van verhalen. Toch is het opeens weer opvallend om het verhaal als gegeven centraal te stellen in je parochieblad. Maar dat is precies wat de redactie van de ONE heeft gedaan, ze heeft een special gewijd aan de kracht van het verhaal.

Parochieblad

De aanleiding is het gegeven dat de ONE haar 40-ste editie uitgeeft, een getal met Bijbelse connotatie. En in al die 40 bladen hebben de verhalen gestaan van mensen. De verhalen getuigen van de persoonlijke manier waarop de vertellers zich verhouden tot elkaar en tot de ENE. Zo bekeken, is het parochieblad een drager van geloofsverhalen.

Bijbel

En dan is er nog het verhaal van de bijbel. Op een heel heldere manier legt de redactie in het kort uit dat de bijbel niet één boek is, maar een verzameling van boeken. Ook de verhalen uit de bijbel zijn verhalen van mensen. De bijbehorende afbeelding van een boekenkast maakt dit alles heel inzichtelijk.

Overeenkomst

Nu de redactie van de ONE het zo naast elkaar zet, valt opeens een overeenkomst op tussen de bijbel en een parochieblad: beide zijn een bundeling van geloofsverhalen van mensen.

Laat je parochianen maar vertellen, dat levert een krachtig parochieblad op!

Met één klik kun je het artikel vergroten en lezen