Onze joodse wortels

Met ingang van september is er in de portal voor de redacties van parochiebladen een nieuwe keuzepagina beschikbaar over de joodse wortels van de katholieke geloofstraditie. De pagina die maandelijks verschijnt wordt verzorgd door de Katholieke Raad voor het Jodendom.

Bijbelverhalen en Traditie

Als Zalige Zalm vinden we het belangrijk dat er in de kerken aandacht is voor de joodse wortels van het christendom. In de Katholieke Raad voor het Jodendom hebben we een partner gevonden die het verhaal van God en de mensen verantwoord over het voetlicht brengt, en de religieuze bronnen, zoals die worden aangereikt in de Bijbelverhalen en de Traditie, doorgeeft. Zij verzorgt maandelijks deze extra redactionele content voor parochiebladen. Om te beginnen over enkele grote joodse feestdagen, zo mogelijk in hun relatie met christelijke feestdagen.

In de eerste aflevering wordt stilgestaan bij de achtergrond van Rosj Hasjana (het joods Nieuwjaar) en Jom Kipoer (Grote Verzoendag).

Over de KRJ

De Katholieke Raad voor het Jodendom (KRJ) houdt zich binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland bezig met de joods-christelijke dialoog. De Raad wil de kennis van het jodendom onder katholieken vergroten en stimuleert de ontmoeting tussen katholieken en joden, ten dienste van elkaar en van de samenleving. De Raad verzorgt hiervoor onder meer bijeenkomsten en publicaties.