Tatoeage

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u.

Op de achterpagina van Tussentijds Magazine, het blad van de samenwerkende parochies in Utrecht, is een foto te zien van een stevige, behaarde mannenhand.  Op de binnenkant van de pols zie je een tatouage van het Chi-Ro-teken. Naast de foto lees je de vraag: “Waarom draag jij dat kruis?”

Waarom draag jij dat kruis?

Dat is de naam van de rubriek die de redactie sinds kort op de achterpagina plaatst. Parochianen vertellen in het kort hun verhaal over het dragen van het kruis. Ze vertellen waarom, hoe en wanneer ze besloten hebben om een kruis te gaan dragen. De een doet dat met een tatouage, een ander met een kruisje aan een kettinkje. De vorm is wisselend. Maar bij allemaal is het zichtbaar dragen van een kruis verbonden aan hun persoonlijke geloofsverhaal.

Klik op de afbeelding om te vergroten

Geloofsverhalen

Het stellen van de vraag waarom iemand een kruis draagt, geeft een inkijkje in het persoonlijke geloofsleven van mensen. Het is een uitnodiging voor het naar buiten brengen van wat innerlijk gebeurt. Het maakt innerlijke processen zichtbaar. Laat je kerkleden maar vertellen, daar komen inspirerende geloofsverhalen uit voort!