Logo De Zalige Zalm

Eerste Adventswoensdag

De Heer zal u een teken geven.
Een jonge vrouw zal zwanger
worden en ze al een zoon krijgen.
Ze zal haar kind Immanuel noemen.
Jesaja 7,14

Immanuel betekent:
God-met-ons.
Het is meer dan een naam,
het is een belofte:
we zijn nooit meer zonder God.