Logo De Zalige Zalm

Tip : Bladopbouw

De kennis en ervaring die we in de loop der jaren opbouwen in het bladenmaken delen we graag met u.

We geven u graag een tip mee met betrekking tot een goede opbouw van uw kerk- of parochieblad: denk goed na over de volgorde waarin u de diverse artikelen en rubrieken in het blad plaatst. De opbouw die het beste werkt is die van inspiratie naar informatie.

Door het blad te openen met herkenbare (levens)verhalen, interviews et cetera wordt ook de randkerkelijke lezer het blad ‘ingezogen’. Plaats informatie, zoals het overzicht van kerkdiensten of bestuursinformatie, achter in het blad. De lezer voor wie die informatie belangrijk is, vindt het wel, zeker als u ook een overzichtelijke inhoudsopgave voor in het blad opneemt.