Vrijwilligers werven

Vrijwilligers werven is een uitdaging. De kerk- en parochiebladen staan vol oproepen voor kosters, koorleden, bestuursleden en begeleiders van groepen. De oproep van deze twee meisjes viel ons echter meteen op. Een oproep met succes.

Maak het persoonlijk
Het Presenteerblad van de Domincanenkerk in Zwolle zet deze twee meisjes, de zusjes Martina en Elena, prominent op de voorgrond. Daarmee laten ze zien om wie het vrijwilligerswerk gaat. Door te werken met een pakkende foto en korte teksten trekt deze oproep meteen de aandacht.

Campagne mix
Sieneke Spiegel, een van de coördinatoren van het jeugdwerk vertelt: “Naast deze foto hebben we ook bij de mededelingen in de kerk een oproep gedaan voor nieuwe begeleiders van het jeugdwerk. Tegelijk hebben we verschillende mensen persoonlijk benaderd of ze mee willen doen als begeleiders. Het is nooit één ding dat werkt, het gaat er bij communicatie altijd om dat je de boodschap op verschillende manieren laat klinken, een goede mix dus.  En het heeft gewerkt. Tot onze vreugde zijn we weer helemaal voorzien. We hebben weer voldoende begeleiders voor het jeugdwerk. Er zijn weer volop activiteiten voor Martina, Elena en de andere kinderen van de Dominicanenkerk in Zwolle.”

Heeft u ook een succesvolle actie gedaan, laat het ons weten!