Logo De Zalige Zalm

Advertentie-aanbod groeit

De advertentiemarkt voor bladen trekt weer aan. Steeds vaker benaderen organisaties en ondernemingen ons met een advertentie voor de parochiebladen en kerkbladen die gemaakt worden met parochiemagaZIN en kerkmagaZIN. Kerkbladen blijven gemiddeld één à twee maanden in gebruik. Daarbij komt dat veel bladen zich de afgelopen jaren ontwikkeld hebben van mededelingenblad tot inspirerend aantrekkelijk tijdschrift. Dit maakt ze extra aantrekkelijk voor adverteerders.

Bonus
Een groeiend aantal parochies en protestantse gemeentes maakt hun kerkbladen met het handige online opmaaksysteem van parochiemagaZIN en kerkmagaZIN. In dit online opmaaksysteem kunnen de redacties gebruikmaken van allerlei bonusmateriaal, zoals artikelen en foto’s, maar ook van advertenties.

Baas in eigen blad
Bij parochie- en kerkmagaZIN geldt dat de redacties baas zijn over hun eigen blad. De Zalige Zalm laat aan de hoofdredacteur weten dat er een advertentie wordt aangeboden en de hoofdredacteur bepaalt zelf of de aangeboden advertenties wordt geplaatst in het blad. Bij plaatsing levert het de kerk een aardige korting op. De Zalige Zalm verzorgt de advertentiewerving.

Jubileumkorting
Vanwege het 10-jarig bestaan van De Zalige Zalm krijgen de adverteerders  van 1 april 2018 tot 1 april 2019 10% korting op de advertentietarieven! Deze actie geldt niet in combinatie met andere kortingen.

 

Ik wil hier meer over weten!