Logo De Zalige Zalm

Stella Maris in beweging

Stella Maris, het parochieblad van de Haagse parochie Maria Sterre der Zee, wordt sinds kort gemaakt via parochiemagaZIN. In de portal maakt de redactie zelf het blad en daarbij kunnen zij vrij putten uit alle inhoudelijke extra’s zoals de kinderpagina KIK en ander redactioneel materiaal.

Feest in de parochie
In het juninummer van Stella Maris veel aandacht voor verschillende jubilea in de parochie. Parochievicaris Ad van der Helm viert zijn 25-jarig priesterfeest en oud-pastoor Harry Hofstede zijn 60-jarig priesterjubileum. Ook is er een zilveren jubileum van het koor Connection en tenslotte een mooi verhaal over een 100-jarige parochiaan.

De huidige redactie van het Haagse parochieblad Stella Maris

Parochieblad groeit door
De parochie Maria Sterre der Zee wil het parochieblad graag laten doorgroeien tot een levendig en inspirerend gemeenschapsblad waarin alle geloofsgemeenschappen zichtbaar worden en heeft De Zalige Zalm gevraagd om dit proces te begeleiden. Samen met de redacteuren van de verschillende geloofsgemeenschappen is tijdens een boeiende werkavond de eerste stap gezet in dit creatieve proces. Wordt vervolgd.