Logo De Zalige Zalm

Breng het goede nieuws

Zondag 28 mei 2017 is het Wereld Communicatie Dag. Een feestelijke dag voor iedereen die in de kerk actief is op het gebied van communicatie. Het thema van dit jaar is is: “Wees niet bevreesd, want Ik ben bij u” (Jesaja 43, 5). Hoop en vertrouwen meedelen in onze tijd. Paus Franciscus vraagt dit jaar aan iedereen die werkzaam is in de media om mensen verhaallijnen aan te reiken die in de kern ‘goed nieuws’ zijn.

Goed nieuws
Met zijn boodschap voor Wereld Communicatie Dag wil de Paus een bijdrage leveren aan een “open en creatieve manier van communicatie, die nooit het kwaad verheerlijkt maar in plaats daarvan concentreert op oplossingen en die ontvangers van de boodschap inspireert tot een positieve en verantwoordelijke benadering.” Daarom vraagt de Paus iedereen om mee te werken aan het vertellen van verhaallijnen van ‘goed nieuws’.
Dat goede nieuws is Jezus Christus. In Hem heeft God zijn solidariteit getoond met elke menselijke situatie. We hoeven dan ook niet bevreesd te zijn, want Hij heeft oog voor al zijn kinderen.

Cadeautje van De Zalige Zalm
Het Goede Nieuws verspreiden en daarmee laten zien wat je gelooft, dat is waar het om gaat bij ieder die betrokken is bij de communicatie in parochies en kerkelijke gemeentes. Als blijk van waardering voor dit zinvolle werk stuurt De Zalige Zalm rond 28 mei aan de ruim honderd redacties die werken met parochiemagaZIN en kerkmagaZIN een klein presentje ter inspiratie. Bij een feestdag hoort immers een cadeautje!

Wereld Communicatie Dag
Sinds 1967 wordt ieder jaar in mei op de zondag vóór Pinksteren de Wereld Communicatie Dag gehouden. De dag is een initiatief van het Tweede Vaticaans Concilie. Meestal wordt op 28 september, feestdag van de H. Aartsengel Michaël, het thema aangekondigd, en op het feest van de H. Franciscus van Sales, 24 januari, als patroon van de journalisten, wordt de Boodschap van de Paus voor deze viering uitgegeven.

Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor Wereld Communicatie Dag 2017