Logo De Zalige Zalm

Redactie met ambitie

“We zijn een jaar bezig met ons nieuwe parochieblad, we hebben het in de vingers maar nu willen we graag een stapje verder”. Met die vraag belde de hoofdredacteur van parochieblad Rots en Bron ons. Een jaar geleden was het nog een hele bevalling om tot een gezamenlijk parochieblad te komen voor de vijf geloofsgemeenschappen van de Heilige Norbertusparochie in Noord-Oost Groningen. Maar het is hen goed gelukt en eigenlijk is men best tevreden met het resultaat.

Van mededelingenblad naar magaZIN
De redactie legt de lat voor zichzelf echter nog wat hoger. Tot nu toe is Rots en Bron voornamelijk een mededelingenblad voor de katholieken van Winschoten, Veendam, Hoogezand-Sappemeer en de Pekela’s en de redactie wil het blad graag door laten groeien tot inspirerend magazine voor jong en oud. Of wij hen daarbij konden helpen? Als blijk van waardering geeft de parochie hen graag een extra training cadeau.

 

Tips voor inhoud en lay-out
Met veel plezier verzorgden wij zaterdag 21 januari 2017 voor hen de training ‘puntjes op de i’ op de pastorie in Sappemeer. Met behulp van verschillende oefeningen werd nog duidelijker geformuleerd wat het doel van het parochieblad is, wie de gedroomde lezers zijn en wat dat vraagt van de inhoud en uitstraling van het blad. Vervolgens kreeg de redactie tips van Marcel Holl hoe zij hun huidige lay-out met eenvoudige aanpassingen kunnen verbeteren. Het resultaat van de ochtend: heel veel tips, nieuwe ideeën en veel enthousiasme om het parochieblad nog beter te maken. We zijn benieuwd naar het eerstvolgende blad!

De redactie maakt het blad Rots en Bron met parochiemagaZIN.

Wilt u uw redactie ook trakteren op een training? Kijk hier voor de mogelijkheden.